Συντακτών ΕΣΗΕΑ 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.3.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών- μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών 8/13.3.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11401/16.5.2006 (ΦΕΚ Β 683/31.5.2006) Υποχρεωτική από: 14.3.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top