Γουνεργατών 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (7.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των γουνεργατών-τριών όλης της χώρας

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 121/28.9.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13263/14.11.2006 (ΦΕΚ Β 1736/28.11.2006) Υποχρεωτική από: 28.9.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top