Αρτεργατών 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αρτοποιών-αρτεργατών (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 85/13.7.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top