Ζαχαρωδών προϊόντων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.5.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Προσωπικού Βιομηχανικών -Βιοτεχνικών Επιχειρήσεων καθώς και λοιπών Εργαστηρίων Ζαχαρωδών Προϊόντων όλης της χωρας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 49/21.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12526/16.8.2006 (ΦΕΚ Β 1335/14.9.2006) Υποχρεωτική από: 21.6.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top