Επιμορφωτικό σεμινάριο του ΟΜΕΔ στον Βόλο

Στο ανωτέρω επιμορφωτικό πρόγραμμα θα παρουσιασθούν τα θέματα:

1. «Οι Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Ελλάδα: Η ισχύουσα Νομοθεσία». Εισηγήτρια: Ελένη Κουτσιμπού, Δικηγόρος.

2. «Οι διαδικασίες της Μεσολάβησης και Διαιτησίας στις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις». Εισηγητής: Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος.

3. «Θεσμικό πλαίσιο παραγωγής Κανόνων Εργατικού Δικαίου σε κοινοτικό και διεθνές πλαίσιο. Συνέπειες στο εθνικό επίπεδο». Εισηγητής: Ιωάννης Ληξουριώτης, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος.

4. «Εξελίξεις στις Ευρωπαϊκές Εργασιακές Σχέσεις – μορφές Κοινωνικού Διαλόγου». Εισηγητής: Δρ. Χρήστος Ιωάννου, Οικονομολόγος.

5. «Οικονομικά χαρακτηριστικά και αγορά εργασίας των νομών Μαγνησίας και Λαρίσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας». Εισηγητής: Δρ Μιλτιάδης Σταμπουλής, Οικονομολόγος.

6. «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, Συλλογικές Ρυθμίσεις τοπικού ενδιαφέροντος και χαρακτήρα». Εισηγητής: Λάμπρος Σέμπος, Δικηγόρος.

Συντονιστές του σεμιναρίου είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ.: Μίκα Ιωαννίδου, εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε. και Αθανάσιος Δήμουλας, εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Ε. Την έναρξη του προγράμματος θα κηρύξει ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. κ. Γεώργιος Κουκουλές – Καθηγητής Εργατικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210 8814922 (εσωτ. 5) κ.κ. Δ. Βελισσαρίου, Διευθύντρια Ο.ΜΕ.Δ., Μ. Τερλιξίδου, Σύμβουλο Επιμόρφωσης, έως Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2006, το αργότερο.

Go to top