Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2006

Περιγραφή: 

Δ.Α. 48/2006 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που απασχολούνται στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Απασχ. 30/4.10.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13109/30.10.2006 (ΦΕΚ Β 1688/17.11.2006) Υποχρεωτική από: 4.10.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top