Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 60/4.7.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12603/31.8.2006 (ΦΕΚ Β 1383/14.9.2006) Υποχρεωτική από: 6.7.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top