Αλλαντοβιομηχανίας 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (20.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 108/7.8.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13112/31.10.2006 (ΦΕΚ Β 1688/17.11.2006) Υποχρεωτική από: 7.8.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top