Καπνού (πραγματογνωμόνων) 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (11.8.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος (Πραγματογνωμόνων-Εξπέρ) και των βοηθών αυτών

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 124/5.10.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top