Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Μεταποίησης Καπνού

Περιγραφή:

ΣΣΕ (23.4.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο μεταποίησης (επεξεργασίας) φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(ΠΚ. Υπ. Απασχ: 29/30.4.2007)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11727/7.6.2007 (ΦΕΚ Β 1057/28.6.2007) Υποχρεωτική από: 30.4.2007
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Καπνού (πραγματογνωμόνων) 2007

Σ.Σ.Ε. (3.9.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος (Πραγματογνωμόνων-Εξπέρ) και των βοηθών αυτών

Καπνεργατών 2006

Σ.Σ.Ε. (10.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στον κλάδο Επεξεργασίας Φύλλων Καπνού Εργατών
όλης της χώρας

Καπνού (πραγματογνωμόνων) 2006

Σ.Σ.Ε. (11.8.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος (Πραγματογνωμόνων-Εξπέρ) και των βοηθών αυτών

Καπνεργατών 2005

Σ.Σ.Ε. (5.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στον κλάδο Επεξεργασίας Φύλλων Καπνού Εργατών όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Μεταποίησης Καπνού
Go to top