Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Μεταποίησης Καπνού

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (3.9.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος (Πραγματογνωμόνων-Εξπέρ) και των βοηθών αυτών

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 85/26.9.2007)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Καπνεργατών 2007

ΣΣΕ (23.4.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στον κλάδο μεταποίησης (επεξεργασίας) φύλλων καπνού εργατών όλης της χώρας

Καπνού (πραγματογνωμόνων) 2006

Σ.Σ.Ε. (11.8.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Υπαλλήλων Καπνού Ελλάδος (Πραγματογνωμόνων-Εξπέρ) και των βοηθών αυτών

Καπνεργατών 2006

Σ.Σ.Ε. (10.7.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στον κλάδο Επεξεργασίας Φύλλων Καπνού Εργατών
όλης της χώρας

Καπνεργατών 2005

Σ.Σ.Ε. (5.4.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στον κλάδο Επεξεργασίας Φύλλων Καπνού Εργατών όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών Μεταποίησης Καπνού
Go to top