Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές) 2005

Περιγραφή: 

Υ.Α. 11701/2005 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών, Εκφωνητών και Χειριστών των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδος (ΦΕΚ Β 705/25.5.2005)

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top