Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών) 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (19.2.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρονικών, Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 19/15.3.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 10974/6.4.2001 (ΦΕΚ Β 476/25.4.2001) Υποχρεωτική από: 15.3.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top