Κλινικών ΑΠΠ 2001

Περιγραφή: 

Δ.Α. 13/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Ιδιωτικών Κλινικών και Οίκων Ευγηρίας Αθηνών Πειραιώς Αττικής και Νήσων

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 9/29.5.2001)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top