Επιμορφωτικό σεμινάριο του ΟΜΕΔ στην Κέρκυρα

Στο ανωτέρω επιμορφωτικό πρόγραμμα θα παρουσιασθούν τα θέματα:

1. «Το ισχύον νομικό πλαίσιο για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και ο Νόμος 1876/90». Εισηγητής: Δημήτριος Τσακίρης, Δικηγόρος.

2. «Η λειτουργία και οι διαδικασίες της Μεσολάβησης και Διαιτησίας». Εισηγητής: ¶γγελος Ζησιμόπουλος, Οικονομολόγος.

 3. «Θεσμικό πλαίσιο παραγωγής Κανόνων Εργατικού Δικαίου σε κοινοτικό και διεθνές πλαίσιο. Συνέπειες στο εθνικό επίπεδο». Εισηγητής: Ιωάννης Ληξουριώτης, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ, Δικηγόρος.

4. «Εξελίξεις στις Ευρωπαϊκές Εργασιακές Σχέσεις – Μορφές Κοινωνικού Διαλόγου – Έμφαση στον Τουρισμό». Εισηγητής: Θεόδωρος Κουτρούκης, Οικονομολόγος.

5. «Οικονομικά χαρακτηριστικά και αγορά εργασίας των νομών Κέρκυρας και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων». Εισηγητής: Δρ Μιλτιάδης Σταμπουλής, Οικονομολόγος.

6. «Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις – Συλλογικές Ρυθμίσεις τοπικού ενδιαφέροντος και ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή τους». Εισηγητής: Χρήστος Καρατζάς, Νομικός.

Συντονιστές του σεμιναρίου είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ.: Μίκα Ιωαννίδου, εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε. και Δημήτριος Δημόπουλος, εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Ε. Την έναρξη του προγράμματος θα κηρύξει ο Πρόεδρος Δ.Σ. του Ο.ΜΕ.Δ. κ. Γεώργιος Κουκουλές – Καθηγητής Εργατικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου.
Θα προηγηθεί χαιρετισμός από επισήμους προσκεκλημένους.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 8814922, κ.κ. Δ. Βελισσαρίου, Διευθύντρια Ο.ΜΕ.Δ., Μ. Τερλιξίδου, Σύμβουλο Επιμόρφωσης, έως Πέμπτη 13 Απριλίου 2006.

Go to top