Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου 2001

Περιγραφή: 

Δ.Α. 14/2001 για όρους αμοιβής και εργασίας των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολουμένων στις Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. όλης της χώρας Ηλεκτροτεχνιτών, Ραδιοτεχνιτών και Ραδιοηλεκτρολόγων, που είναι κάτοχοι των σχετικών αδειών εργασίας όλων των κατηγορών και ειδικοτήτων

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 15/22.6.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12958/16.8.2001 (ΦΕΚ Β 1136/3.9.2001) Υποχρεωτική από: 22.6.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top