Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων 2001

Περιγραφή: 

Δ.Α. 17/2001 για όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτροτεχνιτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά κ.λπ. Καταστήματα όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 12/15.6.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12824/1.8.2001 (ΦΕΚ Β 1068/10.8.2001) Υποχρεωτική από: 15.6.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top