Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας 2001

Περιγραφή: 

Δ.Α. 18/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων Ηλεκτροτεχνιτών-Περιελιγκτών-Ραδιοηλεκτρολόγων κ.λπ. που απασχολούνται στις Βιομηχανίες όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 11/14.6.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13493/8.10.2001 (ΦΕΚ Β 1400/22.10.2001) Υποχρεωτική από: 14.6.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top