Εμπορικών επιχειρήσεων 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (14.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 53/15.6.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13309/18.9.2001 (ΦΕΚ Β 1276/4.10.2001) Υποχρεωτική από: 15.6.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top