Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.5.2001) για όρους αμοιβής και εργασίας
Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Νήσου Κω (από 1.4.2001 έως 31.10.2001)

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κω 1/28.5.2001)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top