Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (διετής)

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/19.6.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13594/ 18.10.2001 (ΦΕΚ Β 1449/22.10.2001) Υποχρεωτική από: 25.6.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top