Ιπποκόμων 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (3.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιπποκόμων Δρομόνων Ίππων

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Τμ. Κοιν. Επιθ. Καλλιθέας 4/3.7.2001)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top