Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων) 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.3.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά, Αττικής & Νήσων

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικού Τομέα Πειραιά 1/24.3.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11508/25.5.2006 (ΦΕΚ Β 801/3.7.2006) Υποχρεωτική από: 14.4.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top