Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων μελών της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που απασχολούνται σε τηλεοπτικούς σταθμούς μέλη της Ένωσης Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών 21/19.6.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11921/7.7.2006 (ΦΕΚ Β 966/20.7.2006) Υποχρεωτική από: 20.6.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top