ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβή και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών, Μηχανοδηγών, Θερμαστών κλπ. καθώς και των Ψυκτικών Μέσων Σχολών που απασχολούνται στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

Go to top