Μυλεργατών 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.2.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 17/1.3.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11171/19.4.2007 (ΦΕΚ Β 752/14.5.2007) Υποχρεωτική από: 1.3.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top