Σεμινάριο "Άτυπες μορφές απασχόλησης. Διεθνείς τάσεις. Πραγματικότητα και θεσμικό πλαίσιο"

Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.) είναι Ν.Π.Ι.Δ. και συστήθηκε κατόπιν διακομματικής υπερψήφισης του Νόμου 1876/90 άρθρο 17 περί «Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων», με σκοπό την υποστήριξη των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών Μεσολάβησης και Διαιτησίας.

Το κοινωνικό έργο του Ο.ΜΕ.Δ. περιλαμβάνει έντονη επιμορφωτική δραστηριότητα ανά την Ελλάδα, η οποία απευθύνεται κυρίως σε εκπροσώπους των Εργατικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων, με θεματολογία κοινού ενδιαφέροντος των Μερών. Κατά περίπτωση τα σεμινάρια του Ο.ΜΕ.Δ. έχουν έντονο «θεματικό» ενδιαφέρον και εξετάζουν πολύπλευρα ζητήματα που απασχολούν την επιστήμη και την κοινωνική επικαιρότητα του κόσμου της εργασίας. 

Στο ανωτέρω επιμορφωτικό πρόγραμμα θα παρουσιασθούν τα θέματα:

  1. «Διεθνείς εμπειρίες με τις άτυπες μορφές απασχόλησης. Νέες τάσεις». Εισηγητής: Απόστολος Δεδουσόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο.
  2. «Μερική απασχόληση - Συμβάσεις ορισμένου χρόνου και έργου – Δανεισμός Εργαζομένων». Εισηγητής: Βικτωρία Δούκα, Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Αν. Μέλος Δ.Σ. Ο.ΜΕ.Δ.
  3. «Άτυπες μορφές εργασίας σε διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας (Εμπόριο – Τουρισμός)». Εισηγητής: Βάλλια Αρανίτου, Δρ. Οικονομολόγος, Αν. Μέλος Δ.Σ. Ο.ΜΕ.Δ., Συνεργάτης Ε.Σ.Ε.Ε., Διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης
  4. «Άτυπες μορφές εργασίας – Η διάσταση του φύλου». Εισηγητής: Νικόλαος Ντερμανάκης, Οικονομολόγος
  5. Χρόνος εργασίας και άτυπες μορφές απασχόλησης». Εισηγητής: Ματίνα Γιαννακούρου, Δικηγόρος, Δ.Ν.
  6. «Κοινωνική ασφάλιση και μερική απασχόληση». Εισηγητής: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

 

Το διήμερο επιμόρφωσης θα κλείσει με συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης, στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι των Μερών και της Ο.Κ.Ε., με συντονιστή τον Πρόεδρο του Ο.ΜΕ.Δ.

Go to top