Δενδροανθοκηπουρών ΝΠΙΔ 2006

Περιγραφή: 

Υ.Α. 12189/2006 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμούς, Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις, κ.λπ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ΦΕΚ Β 1194/31-8-2006)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top