Δενδροανθοκηπουρών ΝΠΙΔ

Περιγραφή:

Υ.Α. 49545/2008 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμούς, Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις, κ.λπ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)

Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Δενδροανθοκηπουρών ΝΠΙΔ 2006

Υ.Α. 12189/2006 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμούς, Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις, κ.λπ.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ΦΕΚ Β 1194/31-8-2006)

Δενδροανθοκηπουρών ΝΠΙΔ 2005

Υ.Α. 11703/2005 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμούς, Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις, κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ΦΕΚ Β 705/25-05-2005)

Δενδροανθοκηπουρών ΝΠΙΔ 2004

Υ.Α. 12501/2004 καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμούς, Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις, κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ΦΕΚ Β 1223/10-08-2004)

Δενδροανθοκηπουρών ΝΠΙΔ 2003

Υ.Α. 14229/2003 αθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμούς, Σωματεία, Συλλόγους, Ενώσεις, κ.λπ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(ΦΕΚ Β 485/21-4-2003)

Σελίδες

Εγγραφή στο Δενδροανθοκηπουρών ΝΠΙΔ
Go to top