Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (20.12.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των επί συμβάσει εξαρτημενης εργασίας ιδιωτικού δικαίου εργαζομένων δημοσιογράφων - συντακτών μελών της Ε.Σ.Η.Ε.Α. που εργάζονται στους τηλεοπτικούςσταθμούς μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε.

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ.ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών 35/23.12.2002)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top