Ξεναγών Κω και Πάτμου 2003

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (22.7.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Ξεναγών που εργάζονται στην Πάτμο

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου 3/4.8.2003)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top