Ξεναγών Κω και Πάτμου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (18.2.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Δωδεκανήσου (Ρόδου) 1/16.3.2011)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ξεναγών Κω και Πάτμου 2010

Σ.Σ.Ε. (20.3.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ

Ξεναγών Κω και Πάτμου 2003

Σ.Σ.Ε. (19.12.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ

Ξεναγών Κω και Πάτμου 2003

Σ.Σ.Ε. (22.7.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Ξεναγών που εργάζονται στην Πάτμο

Ξεναγών Κω και Πάτμου 1997

Σ.Σ.Ε. 5.5.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ

Εγγραφή στο Ξεναγών Κω και Πάτμου
Go to top