Ξεναγών Κω και Πάτμου 2023

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (6.6.2023) για τους όρους αμοιβής και  εργασίας των διπλωματούχων ξεναγών που εργάζονται στην Πάτμο

Έτος: 
2023
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Επιθεώρησης Εργασίας Κώ-Καλύμνου 1/27.6.2023
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top