Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων 2001

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (20.3.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών αυτοκινήτων όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων: 22/22-3-2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top