Μηχανικών ιατρικών οργάνων 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (13.11.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μηχανικών τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων που απασχολούνται σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 8/12.2.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11940/3.7.2007 (ΦΕΚ Β 1274/24.7.2007) Υποχρεωτική από: 8.5.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top