Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (3.1.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης-μέλη της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες που πραγματοποιούν Οπτικοακουστικές Παραγωγές κάθε είδους

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 15/28.2.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top