Οδηγών δημοσίου 2007

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (25.4.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως αυτοκινήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Απασχ:28/30.4.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11439/21.5.2007 (ΦΕΚ Β 1535/17.8.2007) Υποχρεωτική από: 30.4.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top