Κονσερβοποιίας & αλιπάστων 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.3.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών κονσερβοποιϊας και αλιπάστων όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 30/3.5.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13592/5.12.2007 (ΦΕΚ Β 2334/10.12.2007) Υποχρεωτική από: 9.5.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top