Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων 2007

Περιγραφή: 

Δ.Α. 26/2007 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα κ.λ.π. καθώς και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 14/21.6.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12225/18.7.2007 (ΦΕΚ Β 1277/24.7.2007) Υποχρεωτική από: 21.6.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top