Κυτιοποιίας 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 46/6.6.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12642/5.9.2007 (ΦΕΚ Β 1813/10.9.2007) Υποχρεωτική από: 6.6.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top