Κυτιοποιίας

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (7.7.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 43/24.7.09)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 489/77/12.1.2010 (ΦΕΚ Β 56/26.1.2010) Υποχρεωτική από: 24.7.2009
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κυτιοποιίας 2008

Σ.Σ.Ε. (28.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας

Κυτιοποιίας 2007

Σ.Σ.Ε. (23.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας

Κυτιοποιίας 2006

Σ.Σ.Ε. (25.5.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας

Κυτιοποιίας 2005

Σ.Σ.Ε. (29.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Κυτιοποιίας και Χαρτοκιβωτίων όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Κυτιοποιίας
Go to top