Μαρμάρου κοπή 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (25.6.2007) για τους όρους αμοιβής και συνθηκών εργασίας των Εργαζομένων στα Εργοστάσια και Εργαστήρια Κοπής και Επεξεργασίας Μαρμάρων όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 71/13.7.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13032/16.10.2007 (ΦΕΚ Β 2076/26.10.2007 Υποχρεωτική από: 13.7.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top