Πολεμικό Ναυτικό 2007

Περιγραφή: 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΣΕ (10.7.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου (Σ.Ε.Ι.Δ.Α.Χ) στο Πολεμικό Ναυτικό

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 63/11.7.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top