Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων) 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (21.3.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ηλεκτρολόγων Επισκευαστών και Κατασκευαστών Πλοίων Πειραιά, Αττικής & Νήσων

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Κεντρικού Τομέα Πειραιά 1/4.4.2007)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top