Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(29.5.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών - οδηγών και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Νομού Ηρακλείου

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ηρακλείου Κρήτης 2/15.6.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13469/27.11.2007 (ΦΕΚ Β 2291/30.11.2007) Υποχρεωτική από: 9.11.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top