Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολογικές υπηρεσίες Κρήτης) 2000

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (9.2.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου Πολιτισμού στις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες της Κρήτης

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 8/29.2.2000)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top