Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολογικές υπηρεσίες Κρήτης)

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (9.2.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου Πολιτισμού στις Αρχαιολογικές Υπηρεσίες της Κρήτης

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 8/29.2.2000)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Εγγραφή στο Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολογικές υπηρεσίες Κρήτης)
Go to top