Λογιστών 2007

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (17.7.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών Βιομηχανικών, Βιοτεχνικών, Εμπορικών κ.λπ. Πάσης Φύσεως Επιχειρήσεων όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 80/3.8.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13596/5.12.2007 (ΦΕΚ Β 2369/13.12.2007) Υποχρεωτική από: 3.8.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top