Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης 2007

Περιγραφή: 

Δ.Α. 42/2007 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των καθηγητών που απασχολούνται στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Αττικής

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 25/10.10.2007)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 8462/534/5.2.2008 (ΦΕΚ Β 293/25.2.2008) Υποχρεωτική από: 10.10.2007
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top