Δ.Α. 19/2006 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών που εργάζονται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τους Οργανισμούς Λεσινίου και Κωπαΐδας

Go to top