Γάλακτος (παστερίωση) 2007

Περιγραφή: 

Δ.Α. 49/2007 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των απασχολουμένων στις επιχειρήσεις παστερίωσης γάλακτος όλης της χώρας

Έτος: 
2007
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 32/2.1.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 43085/11.6.2008 (ΦΕΚ Β 1175/26.6.2008) Υποχρεωτική από: 2.1.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top